експресбанк Моля изчакайте
EN

Общи условия на Societe Generale Експресбанк АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 31/10/2018г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия за индивидуални клиенти касаят:

-           Промени в някои текстове и в  референции към членове от закона във връзка с промените в Закона за платежните системи и платежните услуги- ЗПУПС, които са в сила от 06/09/2018г.

-          Преустановяване на прилагането и използването на 3D Секретен код със статична парола чрез регистрация на банкомат

-          Въвеждане на нови стандартизирани документи, свързани с таксите по платежни сметки за индивидуални клиенти с цел прозрачност и съпоставимост между всички доставчици на платежни услуги на европейския банков пазар, които са в сила от 31/10/2018.

Промените в общите условия за корпоративни клиенти касаят:

-          Промeни в някои текстове и в референции към членове от закона във връзка с промените в Закона за платежните системи и платежните услуги- ЗПУПС, които са в сила от 06/09/2018г.

-          Преустановяване на прилагането и използването на 3D Секретен код със статична парола чрез регистрация на банкомат 

-        Добавена е информация относно обработването на лични данни

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила,  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

 Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 01/06/2018г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти

Промените в общите условия са свързани с актуализиране на текстовете, свързани с обработката на лични данни.

Промененият текст на общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия на Сосиете Женерал Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

 

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Уважаеми клиенти,

Уведомявам ви, че от днес -  04/05/2018г., са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти (редакция 20170504124)  и Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти (редакция 20180504221).  

Промените в общите условия касаят добавяне на текстове за въвеждането на динамичен 3D Секретен код с еднократна парола при използването на банкови карти от страна на клиентите на банката за плащания в Интернет. Промените ще са приложими, както следва:

  • за корпоративни клиенти от 04/06/2018г.
  • за индивидуални клиенти от 04/07/2018г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила,  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

 Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

 

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме, че от 16.05.2018г.  влиза в сила промяна по сключените договори за спестовна сметка Нови Хоризонти (т.4) и спестовна сметка Хоризонти (т.5). Промяната е свързана с разрешаване на услугата Активно интернет банкиране BankOn Web, като по този начин преводите от и към тези сметки вече ще бъдат възможни през интернет и мобилното банкиране BankOnWeb/ BankOnMobile.

Текстът на променените договори можете да откриете на линка по- долу:

"Договор за спестовна сметка Нови Хоризонти"

"Договор за спестовна сметка Хоризонти"

С уважение,

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------