експресбанк Моля изчакайте
EN

Клиентска удовлетвореност

Като Ваша банка, ние се интересуваме от Вашето мнение за продуктите и обслужването, които ви предлагаме.

 • Как да подам оплакване?
Ако желаете да споделите с нас мнение, предложение или трудност, която срещате при използването на нашите продукти или услуги, бихте могли да го направите чрез следните канали:
 • Как да подам оплакване?
Ако желаете да споделите с нас мнение, предложение или трудност, която срещате при използването на нашите продукти или услуги, бихте могли да го направите чрез следните канали:

ЧРЕЗ САЙТА НА БАНКАТА

Пишете ни чрез формата за обратна връзка. Уверяваме ви, че ще направим всичко възможно, за да отговорим на Вашия сигнал максимално бързо.
Към формата за обратна връзка

ЧРЕЗ КЛОНОВА МРЕЖА

Нашите служители са готови да разрешат Вашето искане възможно най -  бързо. В повечето случаи, Вашият банков консултант би могъл да се справи с проблема. Ако не сте удовлетворен/а от отговора, поискайте да разговаряте с Ръководителя на офиса, който ще предприеме допълнителни действия.

Открийте най-близкия до вас офис тук.

ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОНЕН КОЛ-ЦЕНТЪР

Нашите оператори ще запишат и придвижат Вашия сигнал възможно най-бързо и професионално.

На телефон:

+359 (0) 700 17 888
 • 24/7 Съдействие за карти и търговци
 • 24/7 Съдействие за електронно банкиране
 • 24/7 Информация и запитвания

На е-мейл:
SGEB.contact@socgen.com 
 

ЧРЕЗ ПИСМО ДО ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Вие можете да подадете своята жалба като изпратите писмо на вниманието на отдел "Управление на качество и оперативен риск" на следния адрес:

Сосиете Женерал Експресбанк” АД,
Бул. „Владислав Варненчик” 92, 9000 Варна
 • Кога ще получа обратна връзка от Банката?
"Сосиете Женерал Експресбанк” АД е създало процес на обработване на клиентските жалби, който включва: приемане, регистриране и разглеждане. Разглеждането на жалбите се извършва с фокус върху клиента и насоченост към постоянно усъвършенстване на нашите продукти и процеси.
В зависимост от вида на жалбата нейната обработка може да отнеме различно време. Ние ще положим всички усилия да разрешим Вашия проблем в срок от 10 работни дни. При по-сложни казуси, които изискват задълбочена проверка, е възможно разглеждането на Вашата жалба да отнеме повече време от обичайния срок. Тогава ще получите уведомително писмо, че Вашата жалба е приета и се разглежда. Максималният срок за разглеждане на жалбата от страна на Банката е 30 дни от получаването й.

ЖАЛБИ СВЪРЗАНИ С КАРТОВИ ТРАНСАКЦИИ

Поради естеството на материята разглеждането на жалбите, свързани с картови транзакции, които отнемат значително повече време. При по-сложни казуси, които изискват задълбочена проверка, и ако обичайният срок от 10 работни дни не може да бъде спазен, Вие ще получите уведомително писмо, че Вашата жалба е приета и се разглежда.

Открийте най-близкия до вас офис тук.

ЖАЛБИ СВЪРЗАНИ С КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ

В случай, че Вашата неудовлетвореност е свързана с кредитни продукти, моля имайте предвид, че „Сосиете Женерал Експресбанк” АД е създала специален вътрешен ред за разглеждане на жалби свързани с кредити за индивидуални клиенти. 
Вие можете да подадете своята жалба чрез всички канали посочени по-горе.

Максималният срок за разглеждане на жалба, свързана с кредитни продукти, е 30 дни от получаването й.

 • Какво мога да направя, ако предложеното решение от страна на Банката не ме удовлетворява?

  В случай, че разглеждането на Вашата жалба от страна на банката и решението, което Ви е предложено, не ви удовлетворяват, можете да отнесете спора до по-горна инстанция и висшето ръководство на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, както и в крайна сметка, пред компетентните външни органи, като напр. Помирителната комисия за платежни спорове, Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за платежните услуги и платежните системи, Комисия за финансов надзор, Българска народна банка, както и Омбудсмана на Република България.

  В случай, че Вашето обичайно местопребиваване е в друга държава членка на Европейския съюз, Вие можете да се свържете с мрежата за извънсъдебно разглеждане на презгранични финансови спорове между потребители и доставчици на финансови услуги FIN-NET, за да получите данни за контакт на съответния орган за извънсъдебно разрешаване на спорове във Вашата държава.