експресбанк Моля изчакайте
EN

Инвестиционни фондове Amundi

 
Фондове АМУНДИ
 

За да разноoбразите Вашите вложения и да максимизирате тяхната доходност в дългосрочен план, Societe Generale Експресбанк Ви предлага ексклузивно преимуществата на взаимните фондове на Амунди
(№1 в Европа 987 млрд. евро – активи под управление). 

Амунди обединява дългогодишния опит в управлението на активи големи международни банкови групи ( 100 млн. индивидуални и 2000 институционални клиенти).

Като световен лидер в управлението на активи, Амунди Ви предоставя лесен достъп до международните финансови пазари чрез многообразието от предлаганите подфондове: в България Вие можете да избирате между 18 подфонда, инвестиращи в акции, облигации и инструменти на паричния пазар,  съобразно Вашите предпочитания,  срокна инвестиция и склонност към поемане на риск. 

 

За повече информация: http://amundi.sgeb.bg 

 

Информация относно водената от Банката политиката по отношение на конфликта на интереси при предоставянето на инвестиционни услуги и/или дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

 

Резюме на Политиката за Управелние на Конфликти на интереси на Сосиете Женерал Експресбанк АД